Gutman Schaye

Electrical Engineer 
גוטמן שי

מהנדס חשמל
http://www.sgutman.com/

 
ברירת-מחדל  |  English  |  

 למתכנן לקבוע מראש ובלי חישובים מסובכים את הערך המקסימלי של זרם הקצר וגם בחירת הציוד המתאים. באיור מס' 4  מוסברת באופן עקרוני שיטת קביעת מתח הקצר והנוסחה לקבלת זרם קצר מקסימלי לפי הנתונים המופעים על שלט של שנאי אספקה. בקטלוגים ופרוספקטים של גנרטורים המונח מתח הקצר לא מופיע, לאומת זאת  יש התייחסות לזרם המקסימלי שהגנרטור מסוגל  לזרום במקרה של קצר. ערך זרם הקצר של הגנרטור נע בין  2In  ובין 3In . 
במילים אחרות העכבה הפנימית של הגנרטור היא גדולה יותר מהעכבה הפנימית של השנאי באותו הספק. העובדה הזאת מסבירה ההבדלים של עיוותים יותר גדולים של גל מתח כשצרכנים מקבלים הזנה  מדיזל-גנרטור.

  
איור 4  קביעת מתח קצר נומינלי-תרשים עקרוני
  

הגנרטור וההרמוניות
באיורים מס' 5 עד 7 מוצגים גרפים של עיוות גל מתח במתקן תקשורת בשלושה מצבים :

  • הזנה מחברת החשמל איור מס' 5
  • הזנה מדיזל-גנרטור( קבוע) 350 קו"א  איור מס' 6
  • הזנה מתיבת דיזל גנרטור 250 קו"א איור מס' 7 (עם עיוות הרמוני יותר קטן לעומת דיזל-גנרטור קבוע).


לייבסיטי - בניית אתרים