Gutman Schaye

Electrical Engineer 
גוטמן שי

מהנדס חשמל
http://www.sgutman.com/

 
ברירת-מחדל  |  English  |  
 מפסק המופעל בזרם דלף והמחשב שלנו.(ספטמבר 1999).
 ההארקה והמחשב.(יוני 2000).
 חיבור מערכת אל-פסק סטטית לרשת החשמל. (אוקטובר 2000).
 גרפים לבדיקת עמידות פסי צבירה בפני תהודה (Resonance) פברואר 2001
 מה הקשר בין גרפים לבדיקת עמידות פסי צבירה ואסון "ורסאי"?(דצמבר 2001).
 הזנת חשמל באמצאות גנרטור ומערכת אל-פסק סטטית (מאי 2004).
 "כבה מאליו"- האם קיים מושג כזה? (נובמבר 2006)
 זרמי דלף וניתוק מוליך האפס
 שדה חשמלי בבית שלנו
לייבסיטי - בניית אתרים